ابزار های فارکس

نرخ صعود فارکس

نرخ صعود فارکس به شما اجازه می دهد تا بطور منظم نوسان تمامی نماد های فارکس را مشاهده کرده و همچنین در لحظه نماد ها را با یکدیگر مقایسه کنید و با کلیک بر روی هر نماد اطلاعات بیشتری از آن دست آورید .

نقشه بازار فارکس

نقشه بازار فارکس یک نمای کلی از عمل نماد ها در بازار را فراهم می کند. این به شما اجازه می دهد تا ارزهای قوی و ضعیف را در زمان واقعی مشخص کنید و همچنین بدانید آنها در رابطه با یکدیگر چقد قوی هستند . این ابزار می تواند در انتخاب استراتژی، یافتن فرصت ها به شما کمک کند و می توانید با کلیک روی هر نماد اطلاعات بیشتری از آن بدست آورید .